Welkom op Docbrowser van Digitalis Rx

Docbrowser maakt het mogelijk om informatiebronnen via codestelsels te ontsluiten voor zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan:

Vanuit de applicatie kan men het gewenste document openen in een webbrowser. Zo worden bijvoorbeeld het Farmacotherapeutisch Kompas en de NHG standaarden geintegreerd in Prescriptor en in formularium.nl

Beschikt u over een informatiebron die u op een soortgelijke manier toegankelijk wilt maken, neem dan contact op met Digitalis Rx en vraag naar de mogelijkheden.